• Onsdag 27 februari 2019

Ständigt sömnbrist är en av många vägar in i väggen. Om sömnbristen däremot leder till någonting positivt så kan det vara svårt att förstå hur viktigt det är att vi sover. Låt oss se vad stressforskarna har kommit fram till gällande sömnbrist och snabba beslut.

Känslor och sömnbrist

Forskarna på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har undersökt hur vårt arbetsminne påverkas av sömnbrist. De tog hjälp av 61 personer där halva gruppen fick vara vakna en hel natt medan den andra halvan fick sova. De gjorde en rad undersökningar som bland annat visade att gruppen med sömnbrist hade blivit mindre positiva. De testade reaktionstider och precision men tog även in en intressant parameter i sammanhanget: känslor. De gjorde ett test på arbetsminnet som innefattade bilder med olika laddning. Vissa bilder ansågs ge en positiv känsla, andra en negativ känsla och så fanns det även neutrala bilder.

Föga förvånande blev precisionen hos arbetsminnet sämre hos försökspersonerna om de hade sömnbrist. De tog helt enkelt fel beslut i större utsträckning om de inte hade sovit ordentligt. Det som däremot var intressant var att reaktionstiden för arbetsminnet inte hade påverkats av sömnbristen. Det var till och med så att reaktionstiden ökade för gruppen som hade sömnbrist om de utsattes för positiva känslor!

Fort men fel

Upptäckten är väldigt intressant. Om vi har sömnbrist så reagerar alltså arbetsminnet snabbare när vi arbetar med positiva känslor än om vi är utsövda. Forskarna som gjorde studien hade fastställt att personerna med sömnbrist hade ett mindre positivt humör. Med detta i tanke spekulerar forskarna i att en positiv känsla då blir ett större ”känslohopp” för personer som i grunden är mindre positiva. Deras dopaminkick blir därmed större vilket skulle kunna göra att kroppen kan reagera snabbare.

Om du har sömnbrist så ökar sannolikheten för ”fort men fel”-agerande. Du tar snabba beslut men inte alltid rätt beslut. Om ditt arbete är kul, utmanande och levererar kickar så finns risken att du jobbar så mycket att du får sömnbrist. Med denna sömnbrist så blir du förmodligen ännu snabbare på att ta beslut eftersom du arbetar med en positiv känsla. ”Hur ska vi konstruera den här lösningen?”, ”Hur ska vi formulera den här säljande texten?”, ”Vilken typ av mat ska vi äta till lunch?”, det finns många små och stora beslut under en arbetsdag som kan ge små eller stora konsekvenser.

Sömnbrist upplevs inte som något problem

Jag skulle vilja resonera på följande sätt: precisionen i dina beslut minskar med sömnbristen. Det här är kanske någonting som kan vara svårt att se om konsekvenserna inte kommer direkt. Det som däremot syns direkt är att din sömnbrist inte påverkar hur snabb du är. Du upplever kanske att sömnbrist inte är något problem eftersom det fortfarande går undan i dina beslut. I så fall är det helt naturligt att inte vara rädd för att konstant gå runt med sömnbrist.

Glöm inte bort att sömnbrist gör kroppen stressad, vilket ger mer sömnbrist vilket leder till ytterligare stress och så vidare. Den onda sömn-stress-spiralen är en av många långa vägar in i väggen. Ta en ständig sömnbrist på allvar. Inte bara för att det är en av många vägar in i väggen utan också för att du tar sämre beslut. Dessa beslut kan skapa oreda, sämre planering eller någon annan omständighet som ytterligare kommer att öka din stress. Om du är utsövd så tar du i större skala rätt beslut snarare än snabba beslut. Rätt beslut kan handla om att göra rätt saker istället för att göra många saker. Se alltid till att prioritera din sömn och arbeta för en så god sömnkvalitet som möjligt.

 

Lider du av sömnbrist just nu? Har du tagit några ”fort men fel”-beslut idag? Hur kan du planera din dag så att du kan sova ordentligt den kommande natten?