Stetoskop statistik stress

Statistik för stress under coronapandemin

  • Onsdag 9 juni 2021

Nu när coronapandemin förhoppningsvis börjar gå mot sitt slut så är det dags att börja titta på siffrorna. Hur stressade har vi varit? Vad kan vi lära oss av det?

Boka en föreläsning om stress!

Konferens, kickoff eller vanligt veckomöte? Boka en specialanpassad session till din arbetsplats. Jag vill vara på plats innan någon kör in i väggen!

Läs mer >

Stress i Sverige just nu

Försäkringskassan tillhandahåller statistik över sjukskrivningar på grund av stress. För att bilda oss en uppfattning om läget så kan vi titta på antalet pågående sjukfall i kategorin ”Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress”.

Statistiken från Försäkringskassan släpar efter ett par månader. Just nu finns det bara siffror fram till februari 2021. Här har vi pågående sjukfall för de senaste 15 åren:

Statistik stress Sverige 2005-2021

I grunden ser vi följande skiftningar:

  • Antalet sjukskrivningar började öka år 2010
  • I början av 2017 toppade antalet sjukskrivningar, sedan har det gått nedåt i ganska jämt takt
  • Pågående sjukfall pendlar under året och generellt har vi mått bäst i augusti och sämst under perioden november-februari.

För coronapandemin ser vi följande:

  • Vi ser ett trendbrott för sommaren 2020, antalet sjukskrivningar minskade då extra mycket jämfört med tidigare år
  • De senaste åren har vi haft flest pågående sjukfall kring februari månad. Om detta gäller för 2021 så har även årets februaritopp minskat jämfört med föregående år

Generellt kan vi alltså se att sjukskrivningarna har fortsatt att minska även under pandemin. Vi kan även se att antalet har minskat lite extra mycket sedan sommaren 2020.

Vad kan du göra?

Vi har alla drabbats av pandemin på olika sätt. En del har fått livspusslet att fungera bättre tack vare hemmaarbete. Andra har fått jobba sig utmattade för att hantera effekterna av pandemin. Vi är fortfarande inne i pandemin så vi ska inte dra några förhastade slutsatser men i sin helhet ser det ändå ut som att stressnivån har minskat under året.

Statistik på den här övergripande nivån ger oss en intressant betraktelse över hur det är ställt i vårt land men säger egentligen ingenting om din situation. Nu när vi förhoppningsvis är på väg ut ur pandemin så är det dags att fundera på hur du vill att din situation ska se ut efter pandemin:

  • Hur mår du och din familj nu, jämfört med för två år sedan?
  • Vilka förändringar har du tvingats göra på grund av pandemin?
  • Vilka förändringar vill du behålla?
  • Vilka förändringar vill du inte behålla?

Du kan inte påverka Försäkringskassans statistik i någon större omfattning. Däremot kan du göra skillnad för dig själv och dina närstående. Jag vill påstå att det är ditt ansvar gentemot dig själv att fundera över dessa frågor och vad du kan göra för att hjälpa dig och din omgivning med att minska mängden stress framöver.

Vad är det första du kan göra idag?