• Onsdag 24 augusti 2022

Har människan alltid varit sjukligt stressad eller är det värre nu än någonsin? Låt oss ta en kort rundtur genom stressens historia.

1800-talet

Under den industriella revolutionen på 1800-talet gick människor igenom stora förändringar. Man flyttade från landet in till staden och jobbade många timmar i smutsiga miljöer. På denna tid klagades det mycket på det stora informationsflödet och allting som hände i rask takt.

Allt detta bidrog till stress, vilket drabbade framförallt män. Här har vi de första dokumenterade tecknen på att detta ansågs vara en sjukdom. På den tiden kallades det ”neurasteni” och symptomen var definierade som ”total förslappning, brist på energi och förmåga till varje fysisk ansträngning”.

1900-talet

Stress har alltid förekommit i någon form genom alla tider med olika uttryck och namn. Dock har det blossat upp lite extra under olika speciella perioder. Förutom industrialiseringen på 1800-talet så blev det nya toppar under första världskriget, 30-talets ekonomiska kris och andra världskriget.

Under andra världskriget börjar man definiera detta på ett lite bättre sätt då många soldater upplevde stress eller post-traumatiska stressymptom. Exempelvis hette det ”Da Costas syndrom” och handlade om ”utmattning vid ansträngning, svaghet vid minsta aktivitet, hjärtklappning och bröstsmärta”.

2000-talet

I början av 2000-talet började framförallt 40-talister som jobbade i offentlig sektor med omvårdande yrken uppleva mer och mer stress. Under just denna period så har det återigen uppstått stora förändringar i vårt samhälle som skapat en ny våg. Vi har gått från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Vi har blivit allt mer uppkopplade med vår omvärld. Handel och affärer sker globalt snarare än lokalt. Vi agerar individuellt istället för i ett kollektiv.

Det är alltså stora samhällsförändringar som skapar en ny våg av stress, precis som på 1800- och 1900-talen. Denna gång har vi fått ett nytt uttryck som används idag: utmattningssyndrom.

Helikopterperspektiv

Nu när du fått ett helikopterperspektiv kring historiken så kanske du är ännu mer sugen på att skylla allt på samhället. Det är internets, globaliseringens och individualismens fel alltihop. Du har helt rätt, dock är det ett perspektiv från en väldigt högt flygande helikopter.

Istället för att bli arg på alla stora förändringar, ta ner frågan till marknivå och din vardag. Du kan nämligen inte förändra historiens gång, däremot har du makt att förändra din vardag. Vilken förändring i ditt liv skapar stress för din del? Vad är ditt första steg till att göra vardagen bättre?