• Onsdag 3 juli 2019

Förra veckan kom Försäkringskassan ut med färska siffror om antalet pågående sjukfall för stress. Låt oss se hur stressade vi egentligen är i Sverige år 2019.

Siffrorna går i sidled

F43: Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, 2005-2019

F43: Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, pågående sjukfall 2005-2019

 

På nationaldagen för ett år sedan presenterade jag en enkel analys över hur statistiken över pågående sjukfall har utvecklats från 2005 och framåt. Statistiken kommer från Försäkringskassan och siffrorna släpar efter med ett par månader.

Vi kan se att siffrorna har gått i sidled under det senaste året. Det är ungefär lika många sjukskrivna idag som för ett år sedan i kategorin F43, ”Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress”. Vi ser tillfälliga toppar under vinterhalvåret och dalar under sommarhalvåret. Vi ligger på en historiskt hög nivå och håller vi fast vid.

Fler sjukskrivningar handlar om stress idag

För 10-15 år sedan var det omkring en tiondel av alla sjukskrivningar som handlade om stress. Under det senaste decenniet har denna siffra ökat och idag handlar var femte sjukskrivning om stress. På diagrammet nedan kan vi dock se att detta också har planat ut. Vi har landat på en stabil och hög nivå som varken blir bättre eller sämre.

Kategori F43 i procentandel av alla sjukfall

Kategori F43 i procentandel av alla sjukfall

Det är svårt att hitta orsaker

Försäkringskassan kom även ut med en rapport för ett par veckor sedan där de analyserade sjukfrånvarons utveckling de senaste åren. De slår fast att kunskapen är begränsad gällande vilka faktorer som förklarar sjukskrivningarnas upp- och nedgångar. De resonerar löst bland annat kring ökad arbetsbelastning och ändrad inställning till sjukskrivningar bland alla parter. Sedan pekar de även ut sina egna förändringar såsom nytt regelverk och ökade avslag. De har helt enkelt sagt nej till sjukskrivningar i större grad under de senaste åren. Eller som Försäkringskassan själv uttrycker det: ”kvalitetshöjande arbete”.

Strunta i statistiken

Statistik är intressant men det finns någonting som är betydligt mer intressant, nämligen hur du mår. Jag föreslår att du inte stirrar dig blind på hur det går för sjukskrivningstalet i Sverige. Jag tycker istället att du ska fundera på några enkla frågor:

  • Hur mår jag?
  • Hur mår min familj?
  • Hur mår mina vänner och kollegor?

Du och jag kan inte förändra Försäkringskassans statistik för Sverige. Däremot kan vi förbättra situationen för oss själva och för våra anhöriga. Det första steget till förändring är att stanna upp och reflektera.

 

Hur mår du? Hur mår din familj? Hur mår dina vänner och kollegor? Vilken liten sak kan du göra för att förbättra din eller någon närståendes situation?